يکشنبه 25 آذر 1397 - 08 ربيع الثاني 1440
جستجو :
تاریخ : يکشنبه 1 تير 1393     |     کد : 63

هفته سلامت مثانه

هفته سلامت مثانه

هفته سلامت مثانه

هر ساله 29 – 23 ماه ژوئن برابر با 2-8 تیرماه از طرف انجمن بین المللی کنترل دفع بعنوان هفته سلامت مثانه اعلام می گردد و اکثر کشورهای دنیا برنامه های ویژه ای برای این هفته تدارک می بینند. انجمن کنترل دفع ایران با همکاری واحد مدیریت دانش یوروگاینوکولوژی و انجمن ارولوژی ابران همسو با یک حرکت جهانی برنامه ای را برای این هفته تنظیم نموده است. امسال هزاران نفر در سراسر جهان فرمهای مربوط به برنامه روزانه فعالیت مثانه را تکمیل و به آدرس الکترونیکی مربوطه ارسال خواهند نمود تا کمیته علمی انجمن بر اساس اطلاعات بعمل آمده بتواند تعاریف جدید و استانداردی برای علایم ادراری طبیعی و غیرطبیعی و منطبق بر محل و شرایط زندگی استخراج نماید. لذا جهت اجرای این حرکت بزرگ ملی و بین المللی با تکمیل فرم ذیل و ارسال آن به ایمیل واحد مدیریت دانش ما را همراهی نمایید.

فرم تکمیل برنامه روزانه فعالیت مثانه:

فرم مخصوص برنامه روزانه فعالیت مثانه زنان

فرم مخصوص برنامه روزانه فعالیت مثانه مردان

آدرس ایمیل:

uro.kmu@gmail.com


توجه:
هر فردی بدون توجه به سن خود می تواند پرسشنامه ویژه زنان و یا مردان را تکمیل نماید. فقط اگر بیماری زمینه ای خاصی مثل دیابت، فشار خون و ... داشته باشید در ابتدای پرسشنامه در محل سابقه بیماری به آن اشاره فرمایید.